นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ระดับประเทศจาก 92% ของร้านขายยาในสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในการจ่ายยาให้กับเด็กอายุ 0-19 ปีในช่วงโควิด-19 โดยรวมแล้ว ยาที่สั่งจ่ายสำหรับการติดเชื้อเฉียบพลัน รวมทั้งยาปฏิชีวนะ ลดลงเกือบ 51% ในขณะที่ยาสำหรับโรคเรื้อรังลดลง 17% การจ่ายยาปฏิชีวนะที่ลดลงน่าจะสะท้อนถึงการลดลงของการติดเชื้อ

ผลที่ตามมาคือ เด็ก ๆ มีการเข้ารับการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อน้อยลงและมีโอกาสได้รับใบสั่งยายาปฏิชีวนะน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นในสภาวะที่เหมาะสมกับยาปฏิชีวนะหรือสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อยาปฏิชีวนะ การวิจัยก่อนหน้านี้ของ Chua ชี้ให้เห็นว่าเกือบหนึ่งในสี่ของใบสั่งยาปฏิชีวนะในเด็กและผู้ใหญ่อาจไม่จำเป็น ในเด็ก ยาปฏิชีวนะเป็นสาเหตุหลักของการเข้ารับการตรวจในห้องฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา โดยมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ อาการแพ้ การติดเชื้อรา และท้องร่วง ในระยะยาว การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปอาจส่งผลต่อการพัฒนาแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะ ทำให้โรคที่ครั้งหนึ่งเคยรักษาได้ง่ายด้วยยาปฏิชีวนะจะกลายเป็นสิ่งที่รักษาไม่หายและเป็นอันตราย